Mirae Asset chuẩn bị phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 2

CTCK Mirae Asset vừa công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ sẽ diễn ra vào ngày 28/2/2020. Theo đó, Mirae Asset sẽ phát hành 500 trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, tổng giá trị 500 tỷ đồng với lãi suất danh nghĩa dự kiến 8%/năm nhằm bổ sung nguồn vốn phát triển kinh doanh.

CTCK Mirae Asset vừa công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ sẽ diễn ra vào ngày 28/2/2020.

Theo đó, Mirae Asset sẽ phát hành 500 trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, tổng giá trị 500 tỷ đồng với lãi suất danh nghĩa dự kiến 8%/năm nhằm bổ sung nguồn vốn phát triển kinh doanh.

Mirae Asset là CTCK 100% vốn Hàn Quốc. Thời gian gần đây, Mirae Asset đang nổi lên trở thành CTCK quy mô hàng đầu Việt Nam. Trong năm 2019. Mirae Asset đã tăng vốn lên 5.455 tỷ đồng, vượt qua SSI trở thành CTCK có vốn điều lệ lớn nhất.

Dư nợ cho vay margin tính tới cuối năm 2019 của Mirae Asset lên tới 7.385 tỷ đồng, hơn 2.000 tỷ so với SSI và bằng xấp xỉ tổng dư nợ của HSC và VCSC cộng lại.

Năm 2019, Mirae Asset ghi nhận 376 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng gần 90% so với năm trước.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: http://cafef.vn/mirae-asset-chuan-bi-phat-hanh-500-ty-dong-trai-phieu-trong-thang-2-2020021810204547.chn