Yamaha Nouvo SX Fi phun xăng đt tiết kiệm xăng 2018

Xe chính chủ tôi đi từ đầu nên còn rất mới vì là con gái đi rất giữ gìn cẩn thận thay dầu bảo dưỡng thường xuyên.Dòng Phun xăng điện tử nên tiết kiệm nhiên liệu tối đa.Nói chúng bạn nào mua xe về chỉ việc đi. Giá 12,5tr

Xe chính chủ tôi đi từ đầu nên còn rất mới vì là con gái đi rất giữ gìn cẩn thận thay dầu bảo dưỡng thường xuyên.Dòng Phun xăng điện tử nên tiết kiệm nhiên liệu tối đa.Nói chúng bạn nào mua xe về chỉ việc đi. Giá 12,5tr

Nguồn: https://muaban.net/nouvo-quan-cau-giay-l2407-c511110/yamaha-nouvo-sx-fi-phun-xang-dt-tiet-kiem-xang-2018-id57766018