Yamaha R15 V2 nhập khẩu đời chót chính chủ 2018

Cần bán Yamaha R15 V2 nhập thái mua cuối 2018.Xe chính chủ mình sử dụng. Mình thay dầu bảo dưỡng tại chính hãng Yamaha..Nên máy móc các bạn yên tâm, côn số ngọt ngào yên ái. Mua bán xem xe trực tiếp tại nhà riêng

Cần bán Yamaha R15 V2 nhập thái mua cuối 2018.Xe chính chủ mình sử dụng. Mình thay dầu bảo dưỡng tại chính hãng Yamaha..Nên máy móc các bạn yên tâm, côn số ngọt ngào yên ái. Mua bán xem xe trực tiếp tại nhà riêng

Nguồn: https://muaban.net/khac-quan-nam-tu-liem-l2431-c511199/yamaha-r15-v2-nhap-khau-doi-chot-chinh-chu-2018-id57779043