Cần bán xe Sh150i nhập ý đăng ký lần đầu 5/2009 đen

Cần bán xe Sh150i nhập ý đăng ký lần đầu 5/2009 màu Đen Spo mẫu cũ đời cuối khi chuyển qua mẫu mới. Xe mua mới ít đi,máy zin ,nước sơn có bị xướt vài đường Máy dòng này đi khỏi bàn ,xe ZIN giá còn thương lượng.Ngay chủ

Cần bán xe Sh150i nhập ý đăng ký lần đầu 5/2009 màu Đen Spo mẫu cũ đời cuối khi chuyển qua mẫu mới.
Xe mua mới ít đi,máy zin ,nước sơn có bị xướt vài đường
Máy dòng này đi khỏi bàn ,xe ZIN giá còn thương lượng.Ngay chủ Bán

Nguồn: https://muaban.net/shi-quan-thu-duc-l5924-c510421/ca-n-ba-n-xe-sh150i-nha-p-y-dang-ky-la-n-da-u-5-2009-den--id59280002