Top 21 # Bài Tập Thể Dục Lớp 8 35 Nhịp / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Quatangmenard.com

Giáo Án Thể Dục Lớp 8 Tiết 35 / 2023

* Đá cầu: Biết đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, đấu tập.

* Bài thể dục: Thực hiện tương đối đúng bài thể dục liên hoàn nam và nữ (tư 1 – 35).

* Đá cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đỡ cầu bằng ngực, các kỹ thuật phát cầu.

3. Thái độ: Rèn luyện tính nhanh nhẹn, kỷ luật và đoàn kết.

II. Địa điểm, phương tiện.

– Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

– Phương tiện: Chuẩn bị 01 còi, kẻ các vạch giới hạn cho chạy ngắn và trò chơi,

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

Ngày soạn: 16 / 12 / 2010 Ngày giảng:L8A: 18 / 12 / 2010 Tiết 35 L8B: / 12 / 2010 ôn tập học kì i L8C: / 12 / 2010 I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: * Bài thể dục: Biết thực hiện từ nhịp 1 - 35 (có thể kiểm tra thử) * Đá cầu: Biết đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, đấu tập. 2. Kỹ năng: * Bài thể dục: Thực hiện tương đối đúng bài thể dục liên hoàn nam và nữ (tư 1 - 35). * Đá cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đỡ cầu bằng ngực, các kỹ thuật phát cầu. 3. Thái độ: Rèn luyện tính nhanh nhẹn, kỷ luật và đoàn kết. II. Địa điểm, phương tiện. - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: Chuẩn bị 01 còi, kẻ các vạch giới hạn cho chạy ngắn và trò chơi, III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Tổ chức - phương pháp 1) Phần mở đầu a)Nhận lớp Lớp 8A: / 28 P.... KP.... Lớp 8B: / 28 P.... KP.... Lớp 8C: / 27 P.... KP.... - Kiểm tra sức khỏe h/s. b) Khởi động : - Xoay khớp cổ tay , cổ chân, đầu gối, hông, vai. - Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, gót chạm tay, lăng chân trước, lăng chân sau, lăng sang ngang. 8 - 10p - Lớp trởng tập hợp lớp, chấn chỉnh hàng ngũ ,báo cáo sĩ số cho GV. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(GV ) - GV nhận lớp , kiểm tra sĩ số, trang phục của HS. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Cán sự điều khiển tập. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € €(cs) 2. Phần cơ bản a) Bài thể dục: * Ôn từ nhịp 1 - 35 của bài thể dục liên hoàn nam và nữ. * Chia tổ tập luyện. b) Đá cầu: - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân - Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân + đỡ cầu bằng ngực. 28 - 30p 11 - 13p 5 - 6p 6 - 7p 11 - 12p 4p 4p 4p - Cán sự điều khiển tập, Gv quan sát, sửa chữa sai sót cho h/s. € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Cs )€ € € € € € € €(Gv ) - Cán sự điều khiển tập Gv quan sát, sửa chữa sai sót cho h/s. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (€ € € € € € € € € € (€ € € € - Cách tổ chức như trên. €€€€€€ N1 €€€€€€ € € €(GV ) € € € € € € N2 € € € € € € 3. Phần kết thúc - Một số động tác hồi tĩnh : + Cúi người thả lỏng + Duỗi chân , rũ tay thả lỏng - Giao bài tập về nhà : Ôn lại nội dung của bài hôm nay. - Kết thúc bài học. 4 - 5p - GV điều khiển cho hs thực hiện € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Cs) € € € € € € € €(Gv) - HS lắng nghe , ghi nhớ. - GV hô " lớp giải tán !", hs hô " khoẻ !"

Bài Giảng Thể Dục Lớp 8 / 2023

Em hãy cho ví dụ về nhóm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh?

Vd1.Khi đang chạy bình thường, khi nghe tiếng còi thì chạy ngược lại hoặc nhanh hơn.

Vd2. Xuất phát nhiều tư thế khác nhau ( mặt hướng chạy -xuất phát, vai hướng chạy –xuất phát, lưng hướng chạy-xuất phát.)

Vd3. Một số trò chơi đã học lớp 6,7 ( Cướp cờ, .)

Ngoài ra như: Tập đá cầu, đánh bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền .

,,PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI LỘCTRƯỜNG THCS KIM ĐỒNGGIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 8MỘT SỐ HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANHMỘT SỐ HIỂU BIẾT CẦN THIẾT.PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH.MỘT SỐ HIỂU BIẾT CẦN THIẾTKhái niệm sức chúng tôi 1: Khi có một người nào đó đuổi ta chạy, thì ta phải cố hết sức chạy.Đó chính là sức chúng tôi 2: Khi đi, đôi khi ta phải đi với tốc độ nhanh cho kịp giờ, đó chính là cần phải có sức nhanh.Vậy sức nhanh là gì?Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.I. MỘT SỐ HIỂU BIẾT CẦN THIẾT2. Hình thức cơ bản của sức nhanh.a. Phản ứng chúng tôi hãy nêu ví dụ về phản ứng nhanh?Vd1.Chạy theo hiệu lệnh (đang chạy nghe tiếng còi thì dừng lại, hoặc chạy ngược lại)Vd2. Trong chạy nhanh khi nghe hiệu lệnh thì xuất phát chạy về trước.Vd 3. Khi chạy xe bất ngờ có người qua đường, thì thắng (phanh) gấp để tránh.b. Tần số động tác.Em hãy nêu ví dụ về tần số động tác?Vd1. Số bước chạy trong 1 giây.Vd 2.Số lần bước đi trong 1 phút.Vd 3. Số lần tâng cầu, nhảy dây trong 10s,15s,20sI. MỘT SỐ HIỂU BIẾT CẦN THIẾT2. Hình thức cơ bản của sức nhanh.c. Động tác đơn chúng tôi hãy nêu vd về động tác đơn nhanh.Vd1. Trong đấu võ, đấu kiếm,.xuất đòn nhanh.Vd2. Khi bị ngã lập tức đưa tay chống.d. Sức mạnh tốc độ.Em hãy cho ví dụ về sức mạnh tốc độ?Vd. Đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát, đạp chân khi chạy tăng tốc sau xuất pháte. Sức bền tốc độ.Em hãy cho ví dụ về sức bền tốc độ?Vd. Khi gắng sức chạy 10-20m cuối trước khi về đích. II. PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANHNhóm bài tập rèn luyện phản ứng chúng tôi hãy cho ví dụ về nhóm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh?Vd1.Khi đang chạy bình thường, khi nghe tiếng còi thì chạy ngược lại hoặc nhanh hơn.Vd2. Xuất phát nhiều tư thế khác nhau ( mặt hướng chạy -xuất phát, vai hướng chạy --xuất phát, lưng hướng chạy-xuất phát..)Vd3. Một số trò chơi đã học lớp 6,7 ( Cướp cờ,.)Ngoài ra như: Tập đá cầu, đánh bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền.II. PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH2. Nhóm bài tập rèn luyện tần số động tác.Em hãy cho ví dụ về nhóm bài tập rèn luyện tần số đông tác?Vd1. Chạy nhanh di chuyển trong 5s, 10s, 20s,Vd2. Nhảy dây nhanh trong 10s, 15s, 20s,Vd3. Chạy nhanh cự li 15m, 20m, 30m,II. PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH3. Nhóm bài tập rèn luyện đông tác đơn chúng tôi hãy nêu ví dụ về nhóm bài tập rèn luyện đông tác đơn nhanh?Vd1. Bật nhảy nhanh.Vd2. Gập thân ném bóng nhanh.Vd3. Nằm chống đẩy.Vd4. Ngồi xuống đưng lên nhanhII. PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH4. Nhóm bài tập rèn luyện sức manh tốc độ.Em hãy nêu ví dụ về nhóm bài tập rèn luyện sức mạnh tốc độ?Vd1. Xuất phát sau đó chạy tăng tốc 5m, 10m, 15m, 20m,Vd2. Chạy đạp sau.Vd3. Bật cao, bật xa, bật 3 bước, 5 bướcII. PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH5. Nhóm bài tập rèn luyện sức bền tốc độ.Em hãy nêu ví dụ về nhóm bài tập rèn luyện sức bền tốc độ?Vd1. Chạy nhanh 60m, 80m, 100m,. cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất ở 10-20m cuối.Vd2. Tập chạy nhanh dần tốc độ.,,TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC THẦY CÔ & CÁC EM SỨC KHỎEKÍNH CHÚC

Top 5 Bài Tập Thể Dục Nhịp Điệu Tại Nhà Hiệu Quả / 2023

Bạn đang tìm kiếm cho mình những bài tập giảm mỡ bụng hay giảm cân toàn thân thì tập thể dục nhịp điệu là vô cùng phù hợp. Tập thể dục nhịp điệu tại nhà là phương pháp giảm mở toàn thân một cách nhanh chóng.

Giống như nhiều bộ môn thể dục giảm cân khác, tập thể dục nhịp điệu tại nhà cũng phân ra bài tập từ đơn giản đến nâng cao. Tập thể dục nhịp điệu hay còn gọi là tập aerobic.

1. Bài tập giảm mỡ bụng dưới siêu nhanh tại nhà – Đứng vặn mình

Đứng vặn mình là bài tập aerobic đơn giản nhưng lại giảm mỡ bụng vô cùng hiệu quả. Ngoài tay và chân vận động với nhịp nhanh, phần bụng, eo cũng được tác động mạnh liên tục. Vì vậy, bài tập này giúp đốt cháy mỡ thừa ở bụng rất hiệu quả và phù hợp với những chị em sau sinh.

Cách thực hiện:

Đầu tiên đứng thẳng người, tay thả lỏng, chân rộng bằng vai

Hai tay đưa lên cao hướng lên trời

Xoay người 45 độ về bên phải, chân phải nâng cao cao, 2 tay hạ xuống. Các động tác di chuyển nhanh theo nhạc

Thực hiện với chân ngược lại

2. Lắc hông – Bài tập aerobic mang lại vòng eo thon gọn

Lắc hông là bài tập thể dục nhịp điệu tại nhà cơ bản tập trong thời gian ngắn khoảng 3 – 4 phút. Các chuyển động lắc hông nhanh mạnh liên tục theo nhịp của nhạc sẽ tập trung tác động vào vòng 2 nhằm giảm mỡ mang lại vòng eo thon gọn. Đồng thời bài tập này giúp vòng 3 nảy nở, săn chắc.

Cách thực hiện:

Đầu tiên đứng thẳng, khoảng cách 2 chân độ rộng của vai

Tiếp theo, 2 tay chống lên hông

Thực hiện lắc hông sang trái, phải theo nhịp đồng thời đưa một tay lên cao di chuyển theo nhịp đánh hông

Sau đó đổi tay trái đưa lên cao, tay phải chống vào hông

Tập động tác này trong khoảng 5 phút

3. Bài tập thể dục nhịp điệu giật bụng đúng cách

Bài tập giật bụng là một động tác nâng cao của lắc hông, tập trung chủ yếu vào phần bụng có cường độ nhanh, mạnh và chuyển động liên tục. Đồng thời bài tập này còn hỗ trợ tăng kích thước vòng 1, vòng 3 nảy nở săn chắc.

Cách thực hiện:

Đứng thẳng, hai chân mở rộng bằng vai

Dùng lực mạnh giật bụng co lại

Sau đó, giãn phần bụng đồng thời ưỡn ngực ra phía trước, mông đẩy ra phía sau

Thực hiện động tác trên nhanh và mạnh càng mang lại hiệu quả tốt

Có thể tập luyện động tác này trong 15 – 20 phút

4. Bài tập thể dục giảm cân nhanh tại nhà – Chạy nâng cao đùi tại chỗ

Bài tập chạy nâng cao đùi đã quá quen thuộc với nhiều người. Nó tác động đến các vùng tay, bụng và chân nên đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng giúp giảm cân hiệu quả.

Cách thực hiện:

Khởi động xoay các khớp cổ tay cổ chân trong khoảng 10 – 15 phút

Sau đó, giữ người tư thế thẳng

Tiến hành chạy nâng cao đùi tại chỗ. Lưu ý, đùi phải vuông góc với bắp chân và bàn tay di chuyển chạm đùi theo nhịp

Thực hiện bài tập này trong khoảng 10 phút

5. Nhảy đá chân sang hai bên – Bài tập aerobic giảm cân đốt mỡ

Đây là bài tập không yêu cầu kỹ thuật cao nhưng đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng và lưng luôn thẳng. Tuy nhiên, cường độ vận động bài tập này khá nhiều và mạnh nên sẽ loại bỏ rất nhiều lượng mỡ thừa giúp giảm cân nhanh chóng.

Cách thực hiện:

Đứng thẳng lưng, 2 chân để thoải mái

Hai tay chống vào eo

Chân phải trụ vững, đá chân trái sang trái. Lưu ý, lưng phải thẳng không ngửa ra sau hoặc phía trước

Đôi chân trái làm trụ và đá chân phải

Tập liên tục trong khoảng 5 phút

Thể Dục Nhịp Điệu Tập Luyện. Cho Android / 2023

Ứng dụng này thu thập các video hướng dẫn tốt nhất để học làm thế nào để áp dụng các bài tập đốt cháy chất béo và âm nhạc miễn phí thể dục nhịp điệu tập luyện ở nhà và bắt đầu đào tạo tập luyện hàng ngày của bạn để giảm cân mà không cần ăn kiêng ứng dụng này là hoàn hảo cho bạn.

bài tập thể dục nhịp điệu là thể dục miễn phí ứng dụng tốt nhất Android để làm tất cả các loại tập luyện thể dục cơ thể để làm bài tập ở nhà và phòng tập thể dục. Hoàn hảo cho tất cả các cấp độ mới bắt đầu đến nâng cao tìm kiếm cho các bài tập cardio để đốt cháy chất béo ở nhà. Việc tập luyện mới bắt đầu và các khóa đào tạo nâng cao được lựa chọn bởi các chuyên gia, do đó bạn có thể tìm thấy một thói quen tập thể dục hoàn hảo cho bạn. bài tập thể dục nhịp điệu khiêu vũ và các buổi tập thể dục là cách để ở phù hợp và mỏng tốt nhất!

phiên Aerobics có nhiều lợi thế so với kế hoạch đào tạo tập luyện khác như võ thuật, Elliptical, Đạp xe, bước Aerobics, Zumba, Chạy, HIIT hoặc Yoga tập luyện hàng ngày kế hoạch miễn phí. Hãy tập luyện Cardio của bạn để giúp bạn xây dựng một cơ thể hoàn hảo; xây dựng cơ bắp và làm việc trên cũng xây dựng ngực, chân mạnh mẽ, sáu pack abs hoặc 6 gói, bicep và cơ tam đầu, vai, đùi, ngực, vú săn chắc, cơ bắp mông và bắp chân tuyệt vời.

Ở đây bạn sẽ tìm thấy nhạc của các bài tập aerobic và thói quen mất chất béo trong bộ sưu tập tuyệt vời này có chất lượng cao video ứng dụng Android với nhiều cân nhắc nhảy mất, thể dục nhịp điệu khiêu vũ tập luyện và Latin Aerobic dance workout. Nếu bạn muốn cân mất nhanh chóng tập luyện thể dục nhịp điệu của chúng tôi là những thói quen phụ nữ tốt nhất. Đây là một trong những ứng dụng tập thể dục tốt nhất cho giảm cân cho con gái.

Tập thể dục với ứng dụng thói quen thể dục nhịp điệu cho phụ nữ và tìm phiên để thực hiện toàn bộ cơ thể miễn phí với tập thể dục để làm phẳng bụng, tập thể dục để đạt được cơ bắp, tập thể dục để phát triển cao hơn, tập thể dục để giọng mỏng, tập thể dục để xây dựng cơ thể và nhiều hơn nữa. Các video bao gồm thói quen miễn phí nhạc dance workout, và thể dục nhịp điệu khiêu vũ buổi khác như zumba, múa bụng, tập luyện và reggaeton âm nhạc để có thể có được động lực bạn cần trong khi học tập các bước nhảy.

Tải về bây giờ và bắt đầu một ngày với tập luyện hàng ngày tốt nhất kế hoạch ứng dụng miễn phí. Bắt đầu tập luyện hàng ngày của bạn để giảm cân và có một cơ thể hoàn hảo!